NEURORESTART 5 minut

Upřete každý den 5 minut na svůj osobní rozvoj! 16 originálních témat v průběhu celého roku se zaměří na důležité oblasti vašeho života. Vstupní brána do projektů NEURORESTART.


Category NEURORESTART 5 minut

1500

21 dní KREATIVITA

Kreativita je spojením slova CREO, tvořit a slova VITA, život. Kreativita je tvořením vlastního života, vlastního světa. Ano, přátelé, kreativita je způsob myšlení a stavem, stavem do kterého se dokážeme dostat. V tématu se podíváme na tvůrčí proces kreativity, na…

detail programu

Koupit

1500

21 dní LÁSKA/SEBELÁSKA

21 dní programů Láska/Sebeláska aneb naučte se milovat sebe a pak jiné. Kurz bude přístupný od 15. července 2016.

detail programu

Koupit

1500

21 dní MAGIE

Magie je práce s energií a jak popsal A.C. Clarke „magií označujeme jevy pro něž ještě nemáme technologie“. V tomto tématu vás seznámím s funkčními magickými postupy, jak se stát Čarodějem svého života.

detail programu

Koupit

1500

21 dní MEDITAČNÍCH TECHNIK

Průřez technikami vychází ze smyslových meditací, živlové meditace, dechové a dynamické meditace, pohybové meditace, posvátné slabiky. Každý den jedna konkrétní meditační technika, kterou hned uvedete do praxe. Pokud budete techniky aplikovat a provádět, výsledky se dostaví velmi brzy!

detail programu

Koupit

1500

21 dní MOZKOVÝ FITNESS

Ptáte se, co přináší trénink mozku? Možná si říkáte, že jej vlastně nepotřebujete… Trénování mozku můžete provádět od narození do 99 let. Techniky pro cvičení paměti a kognitivních funkcí mozku, myšlenkové mapy, domácí mozková posilovna, asociace a slovní klíče.

detail programu

Koupit

1500

21 dní OBRANY

Jak si správně nastavit obrany vnitřního světa? Jak vycházet z lidmi z vašeho bezprostředního okolí? 21 dní intenzivného tréninku, který bude k dispozici od 21. června 2016!

detail programu

Koupit

1500

21 dní OPTIMISMUS

Optimismus je naučená věc stejně, jako pesimismus. Pojďme se spolučně rozhodnout v 21 dnech tréninku pro optimismus! Další z úspěšných témat programu NEURORESTART 5 minut!

detail programu

Koupit

1500

21 dní OSOBNOSTÍ

Inspirativní osobnosti a jejich příběhy pro váš osobní růst. Fyzikové, objevitelé, revolucionáři či bojovníci - (znovu)objevte osobnosti, které nemůžete minout. 21 denní trénink!

detail programu

Koupit

1500

21 dní PROSTŘEDÍ

Prostředí na nás vysílá 24 hodin denně a výrazně nás formuje. Málokdo si uvědomuje, jak moc… Jiří Vokáč Čmolík kombinuje techniky kvantové fyziky a starého čínského učení Fengšuej. Dává vám konkrétní kroky a návody. Vaše prostředí se promění během 21…

detail programu

Koupit

1500

21 dní RITUÁLŮ

V této sérii Neurorestartu 5minut se budeme zabývat 21x rituály ať již jde o živlové rituály, pracovně obchodní rituály, rituály s dětmi, čistící a očistné rituály, ženské a mužské rituály a rituály přechodové. Každý si najde pro svůj vlastní záměr…

detail programu

Koupit

1500

21 dní SEBEPROGRAMOVÁNÍ

21 dní sebeprogramování - trénink bude přístupný od 9. srpna 2016.

detail programu

Koupit

990

21 dní TAJEMSTVÍ SYMBOLŮ

Okolo nás je mnoho symbolů, které buď vnímáme nebo také je míjíme bez povšimnutí. Přesto sehrávají důležitou roli v našem životě.

detail programu

Koupit

1500

21 dní TERAPIE

Techniky sebe terapie aneb jak být sám sobě léčitelem či doktorem. Všichni máme v sobě schopnost uzdravit se a získat MOC, opakem moci je NEMOC. Všechny nemoci mají původ v energetické rovině. Pojďme si udělat úvod do této série a…

detail programu

Koupit

1500

21 dní ZÁSADNÍCH KNIH

Představte si, že nejenom vy čtete knihy, ale i knihy čtou vás… Knihy to jsou miliony informací a myšlenek převedených do hmoty, do stránek knihy. Podívejte se společně na 21 knih, technik a poselství (kódy), které tyto knihy obsahují. To…

detail programu

Koupit

1500

21 dní ZDRAVÁ VÝŽIVA

Zdravá výživa jako téma osobního rozvoje a transformace? Ano přátelé. To co dýcháte, pijete a jíte ovlivňuje z více jak 30% váš epigenetický kód, kódovací jazyk, kterým jsou psány naše programy v mozku, kterými si utváříme „naši realitu“. Tato série…

detail programu

Koupit

1500

21 dní ZENOVÉ PŘÍBĚHY

Zásadní zenové příběhy pro váš osobní život a růst - prožijte 21 dní ve společnosti zásadních myslitelů. Trénink bude k dispozici od 27. května 2016.

detail programu

Koupit

4990

NEURORESTART 5 minut

Celoroční předplatné populárních denních motivačních videí. V rámci předplatného získáváte denní 5minutovky na různá témata. Součástí pak jsou i tematické bloky po 21 videích, které budeme zveřejňovat v průběhu celého roku.

detail programu

Koupit